You are here

Kërko Objekte

Depo 1015

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 13.90 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Apartamenti 206

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 55.60 m 2

Kati: 0

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Apartamenti 205

Tipi: Apartament 2+1

Sipërfaqja: 81.40 m 2

Kati: 0

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Apartamenti 203

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 58.70 m 2

Kati: 0

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Apartamenti 101

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 57.00 m 2

Kati: 0

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Apartamenti 311-2

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 57.90 m 2

Kati: 1

Shkalla: 3

Lexo më shumë

Njësi shitje 408

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 58.00 m 2

Kati: 0

Shkalla: 4

Lexo më shumë

Depo 1014

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 24.10 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 4123

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 11.60 m 2

Kati: -1

Shkalla: 4

Lexo më shumë

Apartamenti 311-1

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 48.90 m 2

Kati: 0

Shkalla: 3

Lexo më shumë

Depo 2018

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 15.60 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Apartamenti 2017

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 50.90 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Apartamenti 2016

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 48.20 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Apartamenti 2015

Tipi: Apartament 1+1

Sipërfaqja: 45.70 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Depo 1013

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 21.70 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 1012

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 14.00 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 1011

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 20.50 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 1010

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 20.80 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Apartamenti 1005

Tipi: Apartament 2+1

Sipërfaqja: 62.20 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Apartamenti 1004

Tipi: Apartament 2+1

Sipërfaqja: 58.20 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Pages

 

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites