You are here

Kërko Objekte

Njësi shitje 408

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 58.00 m 2

Kati: 0

Shkalla: 4

Lexo më shumë

Depo 1014

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 24.10 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 4123

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 11.60 m 2

Kati: -1

Shkalla: 4

Lexo më shumë

Njësi shërbimi 311

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 115.50 m 2

Kati: 0

Shkalla: 3

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 2018

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 54.20 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 2017

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 39.50 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 2016

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 35.40 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 2015

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 40.40 m 2

Kati: -1

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Depo 1013

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 21.70 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 1012

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 14.00 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 1011

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 20.50 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Depo 1010

Tipi: Depo

Sipërfaqja: 20.80 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 1005

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 88.20 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 1004

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 49.10 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 1003

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 75.30 m 2

Kati: -1

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Njësi shërbimi 308

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 95.10 m 2

Kati: 0

Shkalla: 3

Lexo më shumë

Njësi shitje 401

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 94.80 m 2

Kati: 0

Shkalla: 4

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 202

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 190.70 m 2

Kati: 0

Shkalla: 2

Lexo më shumë

Njësi Shërbimi 3115

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 91.50 m 2

Kati: -1

Shkalla: 3

Lexo më shumë

Njesi sherbimi 101

Tipi: Dyqane

Sipërfaqja: 171.80 m 2

Kati: 0

Shkalla: 1

Lexo më shumë

Pages

Web Design & Development by: Custom Crafted Websites