FOTOGRAFI

Piktura murale

Piktura murale

Gjelbërim

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Ajrim

Fasadë

Dyer të jashtme

Dyer plastike

Pusi teknik

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Sistemim i jashtëm

Fasadë

Gjelbërim

Ashensor

Foto me dron

Foto me dron

Foto me dron

Dyer të jashtme

Davancale Ballkoni

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Gjelbërim

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Ashensor

Dyer të brëndshme

Interior

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Gjelbërim

Gjelbërim

Gjelbërim

Gjelbërim

Sistemim i jashtëm

Gjelbërim

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Fasadë

Fasadë

Ajrimi

Gjelbërim

Gjelbërim

Shkallët

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Fasadë

Piktura murale

Piktura murale

Sistemim i jashtëm

Fasadë

Fasadë

Shkallët

Piktura murale

Fasadë

Gjelbërim

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Sistemim i jashtëm

Gjelbërim

Pages

X

Çmimet

Dyqan nga:
800 Euro/m2

Garazhe & depo nga:
450 Euro/m2