Pileta në ballkone

Piletat kërkojnë pastrim të sipërfaqjes së ballkonit nga çdo papastërti, të realizohet nënshtresa sipas pjerrësisë së nevojëshme. Vija e bashkimit të nënshtresës me vetratën duhet të jetë horizontale. Të vendoset dhe fiksohet pileta sipas të dhënave të projektit.

 

 

X

Çmimet

Dyqan nga:
800 Euro/m2

Garazhe & depo nga:
450 Euro/m2