Prag betoni në dritare

Të realizohet me kujdes nivelimi i sipërfaqes së parapetit duke ruajtur horizontalitetit dhe duke mos krijuar boshllëqe apo gropëza. Të aplikohet bojë hidroizoluese mbi shtresën niveluese. Të vendoset kollë për ngjitshmëri të lartë. Pllakat e mermerit duhet të vendosen paralelisht me parapetin.

 

 

X

Çmimet

Dyqan nga:
800 Euro/m2

Garazhe & depo nga:
450 Euro/m2