Punime gipsi

Panelet e gipsit vendosen me largësi 30 cm nga soleta për të fshehur tubat e shkarkimit. Panelet e gipsit montohen me strukturë alumini. Vendosja e profileve do të realizohet sipas rasteve duke respektuar projektin hidraulik. Në vëndet e bashkimit të paneleve të gipsit vendoset rrjetë dhe stukohet.

 

 

X

Çmimet

Dyqan nga:
800 Euro/m2

Garazhe & depo nga:
450 Euro/m2