Shkallë shtrim veshje

Graniti duhet të jetë me ngjyrë gri të çelët, të bëhet fiksimi I tyre me llaç Rofix duke respektuar lartësinë e këmbës së shkallës 17 cm. Sipërfaqja ku do të aplikohet kolla të jetë e pastër nga pluhurat, bojrat, vajrat apo çdo papastërti tjetër.

 

 

X

Çmimet

Dyqan nga:
800 Euro/m2

Garazhe & depo nga:
450 Euro/m2